Jakub Z. Kosicki

Jakub Z. Kosicki

Main Interests

Projects

Research themes:

2021 - 2024: (VEGA 1/0876/21): From local host-parasite networks to metacommunities. (co-investigator)

2017 - 2021: (APVV-16-0411): Drivers of species richness in ectoparasites. (co-investigator)

2015 - 2016: New approach in species distributin modelling. National Scientist Programe of the Slovak Republic. (PI) 

2011 - 2016: (NN 305 076140): Czynniki warunkujące sukces lęgowy wrony Corvus cornix na zalewowych obszarach specjalnej ochrony ptaków na przykładzie Parku Narodowego „Ujście Warty” (co-investigator).

2009 - 2012: (NN 304 025936): Makro-wybiórczość środowiskowa występowania wybranych gatunków ptaków krajobrazu rolniczego w oparciu o metody predykcji bezpośredniej (PI).

 

 

Scholarships

 

CV

PhD Students

Publications

 

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003


 

Lectures

Classes

MSc students