Aleksander Winiecki

Aleksander Winiecki

Main Interests

Projects

CV

Publications

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2010

2007

2006

2005

2004

2004

2003

2002

2001

2000

1973 – 1999 - publikacje wybrane

Ekspertyzy naukowe:

Wypromowani magistranci:


 

Funkcje i uprawnienia spoza UAM